Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 2021-08-18

Wstęp

Witamy w KALVO .

KALVO to referencyjna strona internetowa zawierająca informacje o cenach i specyfikacjach najnowszych telefonów i tabletów (zwana dalej „Usługą” ).

Nasza Polityka prywatności reguluje Twoją wizytę na stronie kalvo.com i wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, zabezpieczamy i ujawniamy informacje wynikające z korzystania przez Ciebie z naszej Usługi.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile w niniejszej Polityce Prywatności nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie.

Nasze Warunki ( „Warunki” ) regulują korzystanie z naszych Usług i wraz z Polityką Prywatności stanowią Twoją umowę z nami ( „umowa” ).

Definicje

USŁUGA: oznacza stronę internetową kalvo.com i aplikację KALVO obsługiwane przez KALVO .

DANE OSOBOWE : oznacza dane dotyczące żyjącej osoby, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

DANE O UŻYTKOWANIU: to dane gromadzone automatycznie albo generowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

COOKIES : to małe pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

ADMINISTRATOR DANYCH: oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy Administratorem Twoich danych.

PRZETWARZAJĄCY DANYCH (LUB USŁUGODAWCY) : oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych. Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców w celu efektywniejszego przetwarzania Twoich danych.

PODMIOT DANYCH : to każda żyjąca osoba będąca podmiotem Danych Osobowych.

UŻYTKOWNIK: to osoba korzystająca z naszego Serwisu. Użytkownik odpowiada Podmiotowi Danych, który jest podmiotem Danych Osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Zbieramy kilka różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby świadczyć i ulepszać naszą Usługę.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie ( „Dane Osobowe” ). Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować między innymi:

 1. Adres e-mail
 2. Imię i nazwisko
 3. Numer telefonu
 4. Adres, kraj, województwo, prowincja, kod pocztowy, miasto
 5. Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w celu przesyłania biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich tych komunikatów, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji.

Dane użytkowania

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem lub za pośrednictwem dowolnego urządzenia ( „Dane o użytkowaniu” ).

Te dane użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres IP komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia, te Dane użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak typ używanego urządzenia, unikalny identyfikator urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny urządzenia, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Śledzenie danych plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym Serwisie i przechowujemy pewne informacje.

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

 1. Pliki cookie sesji: używamy plików cookie sesji do obsługi naszego Serwisu.
 2. Pliki cookie preferencji: używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 3. Pliki cookie bezpieczeństwa: używamy plików cookie bezpieczeństwa do celów bezpieczeństwa.
 4. Reklamowe pliki cookie: Reklamowe pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które mogą być odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

Inne dane

W trakcie korzystania z naszego Serwisu możemy również zbierać następujące informacje: dane paszportowe, obywatelstwo, meldunek w miejscu zamieszkania i miejscu zamieszkania, numer telefonu (praca, komórka), dane dotyczące dokumentów o wykształceniu, kwalifikacjach, szkoleniach zawodowych, umowach o pracę, innych -umowy o ujawnienie informacji, informacje o premiach i rekompensatach, informacje o stanie cywilnym, lokalizacji biura i inne dane.

Wykorzystanie danych

KALVO wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 1. w celu świadczenia i utrzymania naszej Usługi
 2. aby powiadomić Cię o zmianach w naszym Serwisie
 3. aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić;
 4. aby zapewnić obsługę klienta
 5. do zbierania analiz lub cennych informacji, abyśmy mogli ulepszać naszą usługę
 6. w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi
 7. wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
 8. w celu spełnienia jakiegokolwiek innego celu, w jakim je udostępniasz
 9. w celu realizacji naszych zobowiązań i egzekwowania naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami, w tym dotyczących rozliczeń i windykacji
 10. aby przekazać Ci powiadomienia dotyczące Twojego konta i/lub subskrypcji, w tym powiadomienia o wygaśnięciu i odnowieniu, instrukcje e-mailowe itp.
 11. aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji
 12. w jakikolwiek inny sposób, który możemy opisać, kiedy podajesz informacje
 13. w jakimkolwiek innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i polityk.

Zachowamy również Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Transfer danych

W ramach naszych działań związanych z udostępnianiem informacji określonych powyżej, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów (w tym krajów spoza EOG), które mogą mieć inne standardy ochrony danych niż Twój kraj zamieszkania. Należy pamiętać, że dane przetwarzane w obcym kraju mogą podlegać zagranicznym przepisom i być dostępne dla obcych rządów, sądów, organów ścigania i organów regulacyjnych. Dołożymy jednak starań, aby podjąć rozsądne środki w celu utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych podczas udostępniania Państwa danych osobowych takim krajom.

Ujawnianie danych

Możemy ujawnić dane osobowe, które zbieramy lub które podajesz:

1. Transakcja biznesowa.

Jeśli my lub nasze spółki zależne jesteśmy zaangażowani w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane.

2. Inne przypadki. Możemy również ujawnić Twoje dane:

 1. naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym;
 2. wykonawcom, usługodawcom i innym stronom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności;
 3. aby zrealizować cel, w jakim je dostarczasz;
 4. w celu umieszczenia logo Twojej firmy na naszej stronie internetowej;
 5. w jakimkolwiek innym celu ujawnionym przez nas podczas przekazywania informacji;
 6. za Twoją zgodą w innych przypadkach;
 7. jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki, naszych klientów lub innych osób.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Twoje prawa do ochrony danych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz określone prawa do ochrony danych, objęte RODO.

Staramy się podejmować rozsądne kroki, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz być poinformowany, jakie dane osobowe, które posiadamy o Tobie i jeśli chcesz zostać usunięte z naszych systemów, odwiedź naszą skontaktować się z nami na stronę

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

 1. prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat;
 2. prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawienia swoich informacji, jeśli informacje te są niedokładne lub niekompletne;
 3. prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych;
 4. prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać kopię swoich Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie;
 6. prawo do wycofania zgody. Masz również prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, gdy polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Należy pamiętać, że możemy nie być w stanie świadczyć Usługi bez niektórych niezbędnych danych.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności (CalOPPA)

CalOPPA to pierwsze prawo stanowe w kraju, które wymaga, aby komercyjne witryny i usługi online publikowały politykę prywatności. Zasięg prawa wykracza daleko poza Kalifornię i wymaga, aby osoba lub firma w Stanach Zjednoczonych (i wyobrażalny świat), która prowadzi strony internetowe gromadzące dane osobowe od konsumentów w Kalifornii, zamieściła na swojej stronie internetowej wyraźną politykę prywatności, dokładnie określającą gromadzone informacje i te osobom, którym jest on udostępniany, oraz przestrzegania tej polityki.

Według CalOPPA zgadzamy się na:

 1. użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę anonimowo.
 2. nasz link do Polityki prywatności zawiera słowo „Prywatność” i można go łatwo znaleźć na stronie głównej naszej witryny.
 3. użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach w polityce prywatności na naszej stronie z polityką prywatności.
 4. użytkownicy mogą zmienić swoje dane osobowe, kontaktując się z nami w naszym formularzu kontaktowym .

Nasza polityka dotycząca sygnałów „Nie śledź”:

Szanujemy sygnały Do Not Track i nie śledzimy, nie umieszczamy plików cookie ani nie używamy reklam, gdy działa mechanizm przeglądarki Do Not Track. Nie śledź to preferencja, którą możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aby informować witryny, że nie chcesz być śledzony.

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA)

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo dowiedzieć się, jakie dane o Tobie zbieramy, poprosić o usunięcie swoich danych i nie sprzedawać (udostępniać) ich. Aby skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, możesz złożyć określone żądania i poprosić nas:

1. Jakie dane osobowe posiadamy o Tobie. Jeśli złożysz taką prośbę, zwrócimy się do Ciebie:

 1. Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie.
 2. Kategorie źródeł, z których zbieramy Twoje dane osobowe.
 3. Biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży Twoich danych osobowych.
 4. Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe.
 5. Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat.
 6. Lista kategorii danych osobowych, które sprzedaliśmy, wraz z kategorią każdej innej firmy, której je sprzedaliśmy. Jeśli nie sprzedaliśmy Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o tym fakcie.
 7. Lista kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy w celach biznesowych, wraz z kategorią wszelkich innych firm, którym je udostępniliśmy.

Pamiętaj, że masz prawo poprosić nas o dostarczenie tych informacji maksymalnie dwa razy w ciągu dwunastu miesięcy. Gdy złożysz tę prośbę, podane informacje mogą być ograniczone do danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

2. Aby usunąć swoje dane osobowe.

Jeśli złożysz taką prośbę, usuniemy Twoje dane osobowe, które posiadamy na Twój dzień, z naszych rejestrów i polecimy wszystkim usługodawcom, aby zrobili to samo. W niektórych przypadkach usunięcie może nastąpić poprzez deidentyfikację informacji. Jeśli zdecydujesz się usunąć swoje dane osobowe, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji, które wymagają do działania Twoich danych osobowych.

3. czy sprzedajemy Twoje dane osobowe?

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Twoich danych osobowych stronom trzecim w żadnym celu. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych za pieniądze. Jednak w pewnych okolicznościach przekazanie danych osobowych stronie trzeciej lub w ramach naszej rodziny firm bez wynagrodzenia pieniężnego może zostać uznane za „sprzedaż” zgodnie z prawem stanu Kalifornia. Jesteś jedynym właścicielem swoich Danych Osobowych i możesz w dowolnym momencie zażądać ich ujawnienia lub usunięcia.

Jeśli złożysz wniosek o zaprzestanie sprzedaży swoich danych osobowych, przestaniemy dokonywać takich transferów.

Pamiętaj, że jeśli poprosisz nas o usunięcie lub zaprzestanie sprzedaży Twoich danych, może to wpłynąć na Twoje doświadczenia z nami i możesz nie być w stanie uczestniczyć w niektórych programach lub usługach członkowskich, które wymagają wykorzystania Twoich danych osobowych do funkcjonowania. Ale w żadnym wypadku nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z Twoich praw.

Aby skorzystać z opisanych powyżej praw do ochrony danych w Kalifornii, wyślij swoje żądanie(-y) na naszej stronie kontaktowej

Twoje prawa do ochrony danych, opisane powyżej, są objęte CCPA, skrótem od California Consumer Privacy Act. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź oficjalną stronę California Legislative Information. CCPA weszło w życie 01.01.2020.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi ( „Usługodawcy” ), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ich ani nie wykorzystywania w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Narzędzia CI/CD

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby zautomatyzować proces rozwoju naszej Usługi.

Reklama

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu wyświetlania reklam w celu wsparcia i utrzymania naszej Usługi.

Remarketing behawioralny

Możemy korzystać z usług remarketingowych w celu reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich wizyt w naszej Usłudze.

Prywatność dzieci

Nasze Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 18 roku życia ( „Dziecko” lub „Dzieci” ).

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od Dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli dowiesz się, że Dziecko przekazało nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od Dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszej Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.